Home » Rozlúčka druhákov so školským rokom

Rozlúčka druhákov so školským rokom

Kolektív úžasných druhákov sa rozlúčil so školským rokom 2018/2019 a súčasne aj s triednou učiteľkou Božkou Dudášovou. Všetky deti z 2. B, rodičia a pani učiteľka sa zišli v Starom Tekove v Bažantnici.

Nechýbala krásna, chutná torta a pri opekačke sme si zaspomínali na spoločne prežité chvíle, na prvé momenty zoznamovania sa, aj na to, ako žiaci pomalými krôčikmi napredovali v získavaní vedomosti. Prežili sme dva roky priateľstva, vtipných príhod, úcty a porozumenia. Padli aj slzičky smútku z rozlúčky, ale myšlienkou na letné prázdniny sme zahnali smútok . Všetci sme prežili veľmi príjemné a zábavné popoludnie.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať deťom, mojim  žiačikom za ich  úprimnosť a milé žartíky, za prejavenú lásku, ktorú naozaj vedia rozdávať. Rodičom ďakujem za prejavenú dôveru, za priateľstvo a spoluprácu.

Všetkým želám krásne  a bezpečné prežitie letných prázdnin 😊

Božka Dudášová, triedna učiteľka 2. B