Rozhovory s vyučujúcimi francúzštiny, nemčiny, ruštiny a angličtiny na našej základnej škole

Ovládanie jedného cudzieho jazyka prípadne viacerých cudzích jazykov je dnes už nevyhnutnosťou pre prax. Aj vyučovanie francúzštiny, nemčiny, ruštiny a angličtiny vie byť kreatívne a zaujímavé. Žiaci našej základnej školy to dokázali na online vyučujúcich hodinách cudzích jazykov, počas ktorých viedli dialógy so svojimi vyučujúcimi cudzích jazykov. Dozvedeli sa ako sa jednotlivým vyučujúcim cudzích jazykov žilo a pracovalo v zahraničí a získali typy, čo navštíviť v Paríži, Rothenburg ob der Tauber, Moskve, New Yorku či anglickom Windsore. Neskôr žiaci vyjadrili ich vlastné skúsenosti z návštevy cudzích krajín či už súkromne alebo v rámci Erasmus projektu s názvom GREEN, kde žiaci navštívili Portugalsko.

Predmetová komisia cudzie jazyky