Home » Rodinná výchova

Rodinná výchova

Život v rodine je nie len spojenie muža a ženy, ale aj spoločná starostlivosť o deti. Aj otec, aj matka by mali zvládnuť jednoduché úkony pri starostlivosti o novorodenca, batoľa.

O tieto úkony sa pokúšali aj žiaci deviateho ročníka – chlapci aj dievčatá; okúpanie, prebalenie, oblečenie, nakŕmenie, pestovanie bábätka, príprava na prechádzku a pod.

Bolo zaujímavé sledovať, ako sa jednotlivci vedeli zhostiť svojej úlohy – niekto prirodzeným prístupom, niekto počúval postup, niekto sa neopovážil dotknúť sa bábiky-bábätka, aby mu neublížil, ale veľmi pozorne všetko sledoval.

Myslím si, že z týchto mladých ľudí raz vyrastú dobrí a zodpovední rodičia.

Terézia Mészárosová