Home » Relikvie sv. Vincenta v Leviciach

Relikvie sv. Vincenta v Leviciach

V noci z 3. na 4. októbra sme v Leviciach v kostole Ducha Svätého mohli privítať a uctiť si sv. relikvie sv. Vincenta de Paul, ktoré putovali k nám z Bratislavy.

Pamiatku sv. Vincenta a jeho relikvie si prišli uctiť žiaci, študenti, pedagógovia  Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul, ale aj veriaci zo širokého okolia.

Pre žiakov i študentov bol tento deň sviatočným dňom. Prečo?  Dozvedeli sa veľa zo života sv. Vincenta, mohli sa zúčastniť na sv. omši, ktorú celebroval vdp. Mgr. Lukáš Líška, mali možnosť prejaviť svoju úctu pri relikvii sv. Vincenta a gymnazisti pokračovali v pastoračnom centre svojím vlastným programom.

Poďakovanie za dôstojnú oslavu tohto slávnostného dňa patrí žiakom 8.B triedy, ktorí naštudovali jednoaktovku o živote sv. Vincenta. Pomáhali im v tom Mgr. T. Mészárosová; Mgr. Martin Horniak, Mgr. Ida Kopernická,  vdp. Mgr. Martin Félix a pani učiteľka Mgr. Helenka Krivčíková,   ktorá súčasne priniesla impulz ozvláštnenia obetných darov. Poďakovanie patrí aj spevokolu a jeho vedúcim ( Mgr. M. Horniak a Mgr. I. Kopernická), ktorý svojím spevom pozdvihol sviatočnosť sv. omše.

Bolo by potešujúce, keby sa o rok deň podobného charakteru zopakoval.