Rekonštrukcia našej veľkej telocvične

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy, oznamujeme Vám, že sme ukončili rekonštrukciu našej veľkej telocvične, v rámci ktorej sa zrekonštruovala podlaha, vymenila sa elektroinštalácia, okná, siete a hygienická maľovka. Veľmi sa tešíme nášmu novému priestoru na všetky pohybové aktivity s vašimi deťmi aj z dôvodu, že od 31. 5. 2021 môžeme na základe Covid automatu využívať priestory telocviční a šatní na hodiny TSV. V priestoroch školského dvora pre deti z ŠKD a MŠ pribudla nová herná zostava, ktorá ponúka veľa možností na všestranné pohybové aktivity. V týchto dňoch podávame projekty na MŠVVaŠ ohľadne výziev: Predškoláci, Moderná škola, Letná škola… Budeme Vám vďační, ak vo svojich modlitbách budete myslieť aj na tieto účely.

S úctou Mária Farkašová, riaditeľka školy