Prvý školský týždeň v 1.C

Prvý deň v škole je pre každého prváka nezabudnuteľným zážitkom. Tak to bolo aj u prváčikov z 1.C. V tento čarovný deň sa vo dverách našej triedy zjavilo až 21 usmiatych tváričiek plných radosti, očakávaní zo školy, ale i obáv, ktoré k tomu samozrejme patria. Nasledujúce dni sa niesli v rovnakom duchu, ale deti už ich prvotné obavy opustili a usilovne sa pustili do práce. Zasadli do školských lavíc a písali, maľovali, kreslili, spievali ale i cvičili. Za svoju usilovnú prácu už dokonca získali aj svoje prvé jednotky. Verím, že ich radosť a usilovnosť bude sprevádzať počas celého školského roka.