Prvouka nás baví

Počas dní dištančného vzdelávania naši prváci z 1.C vôbec nezaháľali. Pracovali veľmi usilovne, čoho dôkazom sú i ich nové poznatky, ktoré nadobudli. Počas hodín prvouky realizovali rôzne pokusy a experimenty, kde určovali i predpoklady a svoje teórie potvrdzovali alebo vyvracali skutočnosťou. Žiaci svojou šikovnosťou dokázali, že ich prvouka nesmierne baví. Svoju domácu úlohu poňali kreatívne a každý jeden žiak si zhotovil kyvadlo podľa vlastnej fantázie. No veď sa sami presvedčte, ako im to išlo.

Video si môžete pozrieť TU.