Projekty na hodinách Informatiky

V druhom polroku  tohto školského roku mali štvrtáci a šiestaci veľkú úlohu na hodinách Informatiky. Žiaci si sami vybrali tému na prezentáciu v Power Pointe. V jednotlivých snímkach menili typy, farbu a veľkosť písma, pridávali rôzne pozadia, pridávali obrázky, ktoré si našli na internete, prípadne použili svoje vlastné fotky.

V jednotlivých snímkach nastavili prechody a animácie. Po vytvorení prezentácie každý žiak svoju prezentáciu krásne odprezentoval, štvrtáci mohli prezentovať z miesta a šiestaci pred tabuľou.

Bolo vidieť akí sú na seba hrdí, ako to celé krásne zvládli.

Podobný projekt robili aj žiaci 8. ročníka. Bol to ich ročníkový projekt. Rozsah ich prezentácie bol väčší, prezentácia mala obsahovať viac snímok, mali obsiahlejšie rozvinúť svoju vlastnú tému. Každý žiak mal na odprezentovanie svojho projektu približne 10 minút. Žiaci pri prezentovaní mali predstúpiť pred svoju skupinu a odprezentovať svoj projekt. Týmto sa učili nielen vypracovať prezentáciu, ale aj verejne vystupovať. A aj keď niektorí mali veľkú trému, zvládli to na veľmi dobrej úrovni. Boli na seba hrdí, že to zvládli a aj ja som bola na nich pyšná akí sú všetci šikovní.

učiteľka Informatiky

Ing. Sylvia Verbovská