Home » Projekt „Levický hrad“ na počítačovom krúžku

Projekt „Levický hrad“ na počítačovom krúžku

Žiaci IV. ročníka sa na počítačovom krúžku pustili do náročnejšieho projektu stavby modelu Levického hradu vo vzdelávacom prostredí Minecraft: Education Edition.

Stavbe hradu predchádzala dlhšia príprava a štúdium stavby Levického hradu z dostupných informácií na internete. Keďže sme potrebných informácií mali dosť  málo, oslovili sme priamo Tekovské múzeum v Leviciach. Stretli sme sa s veľkou ochotou a pracovníčka múzea pani Mgr. Nikola Mihálová nám poskytla množstvo podkladov, ktoré nám veľmi pomohli.

Najväčšiu radosť sme mali z len nedávno objaveného najvernejšieho vyobrazenia hradu zo 16. storočia, objaveného v Rakúskej národnej knižnici.

Zdroj: Tekovské múzeum v Leviciach

Stavba modelu pokračovala veľmi dobre, ale po určitom čase sme sa dostali do bodu, keď sme potrebovali vysvetlenie k niektorým veciam od odborníka. Nevedeli sme napríklad identifikovať niektoré časti hradu, nevedeli sme aký nábytok, okná a iné zariadenie mali v tom čase na Levickom hrade, potrebovali sme aj bližšie informácie o okolí Levického hradu.

Všetky potrebné informácie a všetky odpovede na naše otázky sme dostali od pani Mgr. Mihálovej na stretnutí priamo u nás v škole, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.


Zdroj: Tekovské múzeum v Leviciach

Na prednáške pre žiakov IV. ročníka a zároveň žiakov, ktorý sa priamo podieľajú na stavbe hradu na počítačovom krúžku, sme pozorne počúvali a dozvedeli sme sa množstvo nových a zaujímavých informácií o histórii hradu.

Teraz nás ešte čaká dokončenie projektu.

Zatiaľ si pozrite pár fotografií z našej práce. Po dokončení projektu model hradu uverejníme aj na stránkach spoločnosti Microsoft, aby bol dostupný pre celý svet 🙂 . A ak sa nám podarí, v pláne máme aj vytlačenie niektorých častí hradu na 3D tlačiarni. Počítačový model hradu bude dostupný aj pre ostatné triedy v škole ako pomôcka pri výučbe na hodinách dejepisu.

Milan Dolník

Šikovní stavitelia modelu Levického hradu