Home » Projekt Československo

Projekt Československo

Koncom októbra sme si pripomenuli v oboch častiach bývalého Československa 100. výročie založenia nášho spoločného bývalého štátu. To čo bolo ešte nedávno skutočnosťou, je dnes už len história. A o tejto novodobej historickej udalosti sa učia aj žiaci základnej školy v deviatom ročníku. Učebné osnovy dejepisu obohatené o 1 pridanú hodinu v týždni nám umožnili venovať sa tomuto historickému momentu aj prostredníctvom projektu Československo. Naši deviataci si pripravili bohatú obrazovú dokumentáciu a takisto textové časti. Všetky zosumarizované informácie sme sústredili v priestoroch školy nad schodiskom. Vytvorili sme projektový kútik, ktorého cieľom je informovať aj ostatných žiakov o význame tejto udalosti. Veríme, že sa pri ňom viacerí pristavia a začítajú sa do zaujímavých informácií zo života T.G. Masaryka, M.R. Štefánika a ostatných osobností, ktoré stáli pri zrode Československa.
žiaci 9. ročníka a učiteľ Mgr. Miloš Harmady