Home » Príprava vianočných ozdôb na stromček začala aj II. oddelení ŠKD