Prezentácia projektov na hodine ANJ

Na hodine ANJ sme sa učili o hlavných mestách štátov Európy.

Na domácu úlohu sme mali vypracovať projekt o našom hl. meste Bratislava.

Posúďte sami a  vypočujte si  niektoré naše  projekty😊

                                                                                           4. A, 4. B trieda

https://www.facebook.com/VincentLevice/videos/?ref=page_internal