Predsviatočný čas v II.A

Všetci sa tešíme na krásne sviatky v roku – Vianoce. S deťmi sme sa rozhodli, že si začneme tvoriť vianočné výrobky. Vyrábali sme vianočné stromčeky, anjelikov a samozrejme sme sa stihli aj zahrať. Náš spoločný čas v školskom klube sa snažíme využívať vždy naplno.

p. vychovávateľka a žiaci 2.A