Home » Požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok

Požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok

” Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa stalo, ako nám oznámil Pán.Ponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. ” Lk 2,15-16


Nech nás Svätá rodina učí a povzbudzuje hľadať a prijímať čo je v živote podstatné, prečo sa oplatí žiť, obetovať i trpieť. Aj počas týchto Vianoc prijmime do svojich príbytkov a sŕdc nášho Spasiteľa, veď bohatstvom a šťastím Svätej rodiny bol on v ich strede. 


Požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok prajú deti, žiaci, študenti a zamestnanci KSŠ sv. Vincenta de Paul v Leviciach