Home » Požehnané vianočné sviatky a šťastlivý nový rok!

Požehnané vianočné sviatky a šťastlivý nový rok!

Keď Tichá noc… zaznie a zvony zaznejú, tu duša naša žasne nad lásky plnou nocou. Človek sa zastaví, duša pookreje, Ježiško nám sviatok lásky nesie. Takéto zastavenie priniesli žiaci 7.a 8.ročníka, ktorí svojím predvianočným darom potešili svojich učiteľov i spolužiakov zaželajúc im milosti plné vianočné sviatky a šťastlivý nový rok 2017.