Home » Posviacka novej kaplnky

Posviacka novej kaplnky

Dnes je pre našu školu výnimočný deň. Zažili sme, ako znovu ožilo srdce našej školy, aby mohla ďalej radostne plniť svoje úlohy, ktoré má pred sebou a našťastie  na to nie sme sami. Prišla pomoc až z neba, do svätostánku opäť zavítal najvzácnejší hosť – živý Ježiš a večné svetlo pri ňom sa zažalo. Radosť v očiach všetkých prítomných hovorí sama za seba – chceme Ťa tu, potrebujeme Tvoju láskavú a nežnú prítomnosť,  a vyšliapaný chodníček k Tebe bude často našou záchranou.