Pokračovali sme v korčuliarskej štafete!

Po druháčikoch začali s vypätím síl korčuľovať aj štvrtáci.

Po troch vyučovacích hodinách sa s radosťou stali súčasťou netradičných hodín Telesnej a športovej výchovy. Už to neboli nováčikovia, ale ostrieľaní korčuliari, ktorí aj občasné pády prijímali s úsmevom. Fotografie sú toho svedkom!