Poďakovanie

Dnešným dňom ukončujeme školský kalendárny rok. Napriek všetkým úskaliam, ktoré priniesol, sme ho s Božou pomocou zvládli. Ďakujem všetkým pedagogickým, odborným i nepedagogickým zamestnancom vo všetkých organizačných zložkách (MŠ, ZŠ, GSV, CVČ, ŠKD, ŠJ) za celoročnú spoluprácu a vysoké pracovné nasadenie. Je to mimoriadne náročný školský rok a spolu so zdravotníkmi sme pre naše spoločenstvo veľmi potrební. Poďakovanie patrí hlavne Pánu Bohu za to, že Vás po celý rok sprevádzal a ochraňoval. Vaše povolanie je veľmi zodpovedné a náročné. Máte povinnosti, znášate bremená, ale napriek všetkému ste výnimoční. Poďakovanie patrí aj rodičom, deťom a žiakom, ale i priateľom školy. Vážim si Váš prístup, pochopenie a disciplinovanosť pri dodržiavaní všetkých nariadení a opatrení spojených s pandémiou koronavírusu. Veľká úcta a obdiv patrí aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do našich zbierok, prípadne iným spôsobom podporujú našu školu. Vďaka Vám, priatelia.

Všetkým Vám prajem požehnaný advent, pevné zdravie a zaslúžený oddych.

S úctou Mária Farkašová riaditeľka školy