Home » Počítačový krúžok – Cesta do vesmíru 2

Počítačový krúžok – Cesta do vesmíru 2

V druhej časti projektu „Cesta do vesmíru“ sme spoznali Slnečnú sústavu vo vzdelávacom prostredí Minecraft: Education Edition. Zábavnou formou sme si prehĺbili znalosti o Slnečnej sústave. Všímali sme si objekty Slnečnej sústavy. Zároveň sme vnímali rozdiely vo veľkostiach a vzdialenostiach.

Ďakujeme tvorcovi mapy pánovi učiteľovi Pavlovi Janíčkovi z Českej republiky.

Milan Dolník