Home » Plán aktivít

Plán aktivít

Okrem pravidelných aktivít bude výchovno – vzdelávacia činnosť v  ŠKD obohatená aj o príležitostné,  nepravidelné aktivity:

plan-aktivit_000001 plan-aktivit_000002 plan-aktivit_000003