Home » Pilotné celoplošné testovanie prvákov

Pilotné celoplošné testovanie prvákov

Aj v našej škole sme sa zapojili do celoplošného testovania žiakov prvých ročníkov, ktorého cieľom je zistiť, na ktoré druhy  športov majú deti predpoklady a odporučiť venovať sa im na výkonnostnej úrovni.

Každé otestované dieťa dostane osvedčenie so zoznamom odporúčaných športov, ktoré by ho mali baviť vzhľadom na jeho danosti a malo by byť v nich úspešné.

Na testovaní spolupracujú Národné športové centrum, Slovenský olympijský výbor a Slovenský paralympijský výbor.

V pilotnom testovaní naši žiaci absolvovali tieto testy:

– telesná výška a telesná hmotnosť,

– hĺbka predklonu,

– sed-ľah,

– opakovaná zostava s tyčou,

– výdrž v zhybe nadhmatom,

– skok do diaľky z miesta,

– kotúľanie 3 lôpt,

– člnkový beh 4×10 m,

– vlajková naháňačka,

– viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov.

 

 Mgr. Šabíková