Overujeme si, či je to skutočne tak

V triede 3.C sme na hodine prírodovedy overovali, ktoré predmety sú plávajú a ktoré neplávajúce a prečo je tomu tak. Žiaci mali za úlohu však vymyslieť, ako sa z plávajúceho predmetu stane neplávajúci a ako sa plastelína, ktorá nepláva stane plávajúcou. Žiaci svoje tvrdenia overili aj pokusom a tu je výsledok.