Opäť sme pamätali na veľkého slovenského básnika !

Odkaz P. O. Hviezdoslava deťom a mládeži, aby neprestali čítať a prednášať, sme si pripomenuli aj tento školský rok. Školské kolo súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo v našej školskej knižnici v utorok, 17. januára. Žiaci a študenti svojimi prednesmi porotu veľmi zaujali a potešili.

Súťažilo sa v štyroch kategóriách, porota rozhodla nasledovne:

        1. kategória (2. – 4. ročník ZŠ)

                POÉZIA                    1. miesto – Karolína Drevená, III. B

                                                  2. miesto – Petronela Šinková, IV. A

                                                  3. miesto – Marcus Maxim Jurík, IV. B

                                                                       Lea Kaszanyoczká, II. A

                 PRÓZA                     1. miesto – Jakub Švec, III. B

                                                  2. miesto – Paulína Šinková, II. A

      2. kategória (5. – 6. ročník ZŠ)

                              POÉZIA                    1. miesto – Jakub Kaszanyoczký, V. A

      3. kategória (7. – 9. ročník ZŠ)

                              POÉZIA                    1. miesto – Lilien Riese, IX. B

                                                               2. miesto – Petra Pavlovičová, IX. A

                                                               3. miesto – Diana Méresová, VIII. B

                              PRÓZA                     1. miesto – Janka Kóšová, VII. B

                                                               2. miesto – Rebeka Vargová, VIII. B

                                                               3. miesto – Vivien Berkešová, VII. B

     4. kategória (1. – 4. roč. GSV)

                              POÉZIA                    1. miesto – Lucia Gulášová, I. G

                              PRÓZA                     1. miesto – Diana Martinovská, I. G

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a príjemné chvíle strávené pri ich skvelom umeleckom prednese. Postupujúcim z prvých miest srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom, obvodnom kole recitačnej súťaže.