Home » Olympiáda v ruskom jazyku

Olympiáda v ruskom jazyku

Dňa  26.11. 2018 sa uskutočnilo  školské kolo Olympiády v ruskom jazyku.

Našu školu reprezentovali žiaci 9. ročníka v kategórii A1. Po úvodných organizačných pokynoch žiaci absolvovali čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, test z kulturológie,  v poslednej časti prezentovali svoje jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti k jednotlivým konverzačným témam.

Na 1. miesto sa prebojovala Terézia Mihálková / 64 b./, ktorá postupuje do krajského kola. Druhá  v poradí  sa umiestnila Terézia Tináková /63 b./ a na 3. mieste Iveta Kocúnová  /60 b./.

 

Súťažiacim gratulujeme a víťazke želáme úspešnú prípravu a veľa šťastia do ďalšieho kola.