Home » Október v školskom klube v 2.A

Október v školskom klube v 2.A

Október – mesiac úcty k starším si pripomíname každý rok… Rozprávaním o zážitkoch so starými rodičmi – o majstrovaní v dielni so starkým, o vypekaní so starkou…

Je vzácne, keď si bohatstvo múdrosti a skúseností, ktoré majú naši starší, vážime a učíme sa od nich. Aj naši druháci si uvedomujú, že v starých rodičoch majú poklad.

Svoju úctu a vďaku k nim vyjadrili vytvorením pekného darčeka v podobe ozdobného zápichu  do kvetináča. Spoločnými  silami  sa potom  pokúsili vyrobiť  zdravú maškrtu

z kuchárskej knihy starej mamy – nepečené orechové gulôčky, ktoré boli pre všetkých pochúťkou…

Okrem toho sme sa snažili vyplniť čas v ŠKD hrami, pohybovými aktivitami a jesenným tvorením…

Chvíľa času, je kúskom zlata. Vážme si ju…

pani vychovávateľka a žiaci 2.A