Home » Odmeňovanie

Odmeňovanie

Dňa 27.6.2019 sa v našej škole konalo vyhodnotenie školského roka 2018/19. Pani riaditeľka spolu s triednymi učiteľmi odmeňovali celoročnú prácu svojich žiakov hodnotnými cenami. Veľkým prekvapením bola aj odmena pre nás všetkých učiteľov školy v podobe čokoládovej torty, šťavnatého melóna a chutných pagáčov. Veľká vďaka patrí rodičom Renátky Danielovej, ktorí aj takýmto spôsobom ohodnotili našu prácu. Vyzdvihli náš ľudský prístup, trpezlivosť a chápavé srdce.V mene všetkých učiteľov im zo srdca ďakujem a želám všetkým rodičom a žiakom našej školy krásne a požehnané prázdniny.

Mgr. A. Kováčová