Home » Ocenenie žiaka 1.ročníka v celoslovenskej súťaži: Janko Hraško ešte žije…

Ocenenie žiaka 1.ročníka v celoslovenskej súťaži: Janko Hraško ešte žije…

V rámci ŠKD sme sa zapojili do 8.ročníka literárno-výtvarnej súťaže, ktorú organizuje Súkromná základná škola BellAmos v Martine. Vo výtvarnej súťaži v prvej kategórií na tému: “Hraškoškola”, získal Matúško Dubecký, žiak 1.A triedy Čestné uznanie a bude na slávnostnej promócií dňa 12.6.2019 v Martine pasovaný za magistra hraškológie. Zároveň je pozvaný na obnovenú premiéru muzikálu Janko Hraško, odhalenie prvej nadživotnej sochy Janka Hraška a celoslovenské stretnutie Jankov Hraškov. Z ocenia máme veľkú radosť a Matúškovi želáme veľa tvorivých nápadov…

pani vychovávateľka a žiaci 1.A