Home » Ocenenie štátnym pedagogickým ústavom

Ocenenie štátnym pedagogickým ústavom

Štátny pedagogický ústav v Bratislave udelil Laure Kabáthovej, žiačke IX. ročníka, Diplom Dejiny  Sebavedomia, za 1. miesto v krajskom kole v kategórii výtvarná práca.

Súťaž bola vyhlásená pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. Laurika sa prezentovala výtvarnou prácou Franz Schubert a okrem diplomu sa teší i ďakovnému listu, knižnej odmene s názvom DEJINY  SEBAVEDOMIA a poukážkami na knihy v hodnote 40 eur.        

Blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme ďalšie úspechy.

Mgr. B. Slušná, vyučujúca  VUM