Home » Ocenenie primátorom mesta pri príležitosti Dňa učiteľov 2019

Ocenenie primátorom mesta pri príležitosti Dňa učiteľov 2019

Dňa 27.03.2019 na návrh vedenia školy v spolupráci s odborom školstva a Komisiou MsZ pre vzdelávanie a mládež si naše pani učiteľky Adriana Lieskovská DiS. a Mgr. Karin Šabíková prevzali ocenenia za náročnú a zodpovednú prácu. Ďakujeme im za pedagogické majstrovstvo, duchovné hodnoty, láskavý a citlivý prístup a všetky úspechy, ktoré s deťmi v predprimárnom a primárnom vzdelávaní dosiahli.

Srdečne blahoželáme.