Home » Nový školský rok, nové projekty Eramus

Nový školský rok, nové projekty Eramus

S príchodom nového školského roka prichádzajú na našu Katolícku spojenú školu sv. Vincenta de Paul Levice aj dva nové projekty Erasmus +. Počas leta jednotlivé Národné agentúry vyberali najlepšie projekty z tých, ktoré si žiadali o grant Európskej komisie.

Je veľkým úspechom, že naša škola bola úspešná hneď dvakrát. V jednom prípade uspel náš projekt pre kategóriu Základná škola a v druhom prípade uspeli naši priatelia vo Francúzsku, ktorí budú koordinátorom projektu takisto pre vekovú kategóriu 13-15 rokov.

Priebeh oboch projektov koordinuje ich autor Mgr. Miloš Harmady. Budú trvať 24 mesiacov a budú sa týkať vzdelávacích aktivít u nás na Slovensku, ale predovšetkým aj v partnerských školách v zahraničí. Tak si jednotlivé projekty predstavme …

1/ Projekt “Citius, altius, fortius” je zameraný na ŠPORT.

Partneri :

1/ Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice – Slovensko

2/ Osnovna Škola Kralja Zvonimira, Seget Donji – Chorvátsko / jadranské pobrežie -Trogir /

3/ INS Joan Brudieu, La Seu d’Urgell  – Španielsko / Pyreneje /

4/ Şahidi Secondary School, Muğla – Turecko / turecká riviéra Bodrum /

5/ Maxim Raikovich učilište ,  Lyaskovets – Bulharsko / blízko starobylého Veliko Tarnovo /

6/ Kirkelund skole Skipvet – Nórsko / región Oslo /

Je to projekt, ktorého téma je ŠPORT, ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL A POHYBOVÉ AKTIVITY.

Dôležitou súčasťou projektu budú učitelia telesnej výchovy. Jeho cieľom sú :

  • Metodické semináre

Každý z partnerov vybral športovú oblasť, v ktorej dokáže pripraviť odborný seminár pre učiteľov telocviku / metodika tréningu, zdravé stravovanie, boj s dopingom, najnovšie trendy v športovej príprave /

  • Otvorené hodiny a hospitácie telesnej výchovy. Učitelia telesnej výchovy umožnia svojim kolegom hospitovať na svojich hodinách telocviku a tréningovej činnosti.
  • Spoločné tréningy vybraných športov.
  • Besedy a workshopy :

Stretnutie s olympionikom resp. významným reprezentantom

Moja stena športových legiend / vytvoríme v škole Stenu športovej slávy /

Nad kronikou športu.  / beseda o histórii športu a športových legendách jednotlivých krajín /

  • Športové turnaje – Každá škola si vezme patronát nad usporiadaním jedného športového turnaja. Partneri si vybrali šport, ktorý ich školu charakterizuje a majú pre usporiadanie športového turnaja patričné podmienky.  Partneri sa dohodli na nasledovnom rozdelení športov :

Futbal – Chorvátsko                  Tenis a streetball – Slovensko

Badminton – Turecko                Hádzaná – Nórsko

Kanoistika – Španielsko             Atletika – Bulharsko

  • Turistický alebo športový deň

Partneri pripravia turistickú aktivitu vo svojom okolí, ktorú spoločne s partnermi absolvujú. Prínosom je možnosť oboznámiť sa s geografickými aspektmi svojho okolia a naplniť sekundárny cieľ projektu – vzdelávať žiakov v téme kultúrneho dedičstva regiónu.Turistika bude nenáročná, prispôsobená schopnostiam žiakov.

  • Malé projektové úlohy. Tieto úlohy sa týkajú žiakov. Sú rozdelené medzi projektové krajiny. Realizujú ich žiaci vo svojich školách mimo vzdelávacích aktivít počas doby trvania projektu. Sú to tieto čiastkové úlohy :

Moje športové vysvedčenie, Naše detské hry, Slovník športových pojmov, Receptár zdravej výživy, Športový film, Doping ničí šport a Ako poskytnúť prvú pomoc a Portfólio učiteľa telesnej výchovy.

2 / Druhým projektom, do ktorého nás zapojili Francúzi je projekt GREEN „Growing Responsible – Empower Europe Now“.

Koordinátor : Collège Le Carré Ste Honorine  Taverny  / mesto v aglomerácii Paríža – FRANCÚZSKO /

Zameranie :  Ekonomika a podnikanie

Partneri v projekte budú :

1/ FRANCÚZSKO –    Collège Le Carré Ste Honorine Taverny / Paríž

2/ SLOVENSKO –       Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice

3/ LOTYŠSKO –          Daugavpils Krievu vidusskola-licejs Daugavpils / ruská škola

4/ PORTUGALSKO – Agrupamento de Escolas de Vilela Paredes / Porto

Projekt je určený pre vekovú kategóriu žiakov od 13 do 15 rokov. Trvá 24 mesiacov a bude realizovaný od 1.9.2019.

Projekt ponúka študentom možnosť nahliadnúť do realite profesionálneho života vytvorením projektu malého podnikania – žiackej firmy.

Externý partner :    združenie „Junior Achievement”

Sme radi, že naša škola pokračuje v kontinuite európskych projektov Erasmus a prináša tak obohatenie žiakom v ich snahách získavať nové kompetencie a zručnosti a v neposlednom rade I nových priateľov a zážitky. Tak nám držte palce, lebo naši žiaci práve začínajú.

/ MH /