Novinky z našej školy…

Ani počas dištančného vzdelávania priestory školy úplne neosireli. Čas, keď sa žiaci učia z domu, prípadne niektorí už aj v škole, sa využil na zlepšenie a renováciu priestorov školy.

V dvoch triedach, na chodbe a v školskej jedálni sa urobili nové podlahy. V jedálni budú fungovať dve výdajné okienka, obedovať sa bude na nových stoličkách  a v kuchyni sa do ponuky jedálneho lístka dostali domáce buchty a knedle.

Keďže naša škola je priestorovo veľmi veľká a máme v nej veľa schodísk, rozhodli sme sa skrášliť aj tieto priestory. Všetky hlavné schodiská sú vynovené edukatívnym spôsobom. Na jednom nájdete násobilku, na inom chemické značky, prípadne anglické nepravidelné slovesá. Aj takýmto spôsobom chceme, aby sa naši žiaci cítili v škole príjemne.

A keďže v škole máme aj veľa športovcov a v CVČ veľa športových krúžkov, novú podlahu a nový šat dostala aj naša veľká telocvičňa. Na všetky športové aktivity sa už teraz veľmi tešíme a pevne veríme, že to už bude čoskoro. A čo je hlavné, že to ešte nie sú všetky naše dobré správy. Na tie ďalšie si ale ešte chvíľu počkajte.

Viac môžete vidieť na fotografiách.