Home » November v III. oddelení ŠKD

November v III. oddelení ŠKD

Ďalší mesiac za nami. V novembri sme sa riadne zabavili. Tešili sme sa z nových hračiek. Vyrobili sme mnoho veci napr. dievča v daždi, unicorna, postavičky, lampášiky, domáce zvieratko – mačku…atď.  Zahrali divadielko – bájku o Levovi a myši. Keď nás počasie pustilo na školský dvor, tak sme si okrem loptových hier a  naháňačiek, zahrali aj rôzne súťaže.

Žiaci III.A, III.B a pani vychovávateľka