Home » Nie je nám ľahostajná žiadna téma

Nie je nám ľahostajná žiadna téma

Žiacka školská rada i tento mesiac pokračovala v tematických dňoch. Tento mesiac bol venovaný ušľachtilému cieľu. Včerajší deň sme venovali pozdvihnutiu informovanosti o Downovom syndróme formou krátkej rozhlasovej relácie a formou ponožkovej výzvy, do ktorej sa zapojilo takmer 80% žiakov. Nezabudli sme ani na dnešný Deň vody. Členovia Žiackej školskej rady navštívili všetky triedy druhého stupňa, pani riaditeľku, pána zástupcu a pani učiteľky a porozprávali sa s nimi o potrebe ochrany životného prostredia a o prospešnosti konzumácie pitnej vody a minerálnych vôd. Ako darček venovali každej triede fľašu minerálnej vody.

Mgr. D. Makušová