Home » Návšteva Starého divadla v Nitre

Návšteva Starého divadla v Nitre

Vo štvrtok 12.apríla sa žiaci z tried 1.A, 2.B, 3.A a 3.B zúčastnili divadelného predstavenia Kráska a zviera v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Príbeh o čistej a úprimnej láske, ktorá prekoná všetko, čo jej nepraje, sa deťom veľmi páčil. Keďže nám počasie od rána prialo, využili sme tento slnečný deň aj na návštevu Mestského parku na Sihoti. Tu sa deti mohli zahrať v bludisku a objaviť správnu cestu alebo vyskúšať rôzne preliezky. Na záver si dali sľúbenú zmrzlinu a šťastní, plní zážitkov sme sa vrátili späť do školy.

p.uč. Chujacová