Home » Návšteva mestskej knižnice

Návšteva mestskej knižnice

Minulý týždeň trieda 3. B, tak ako aj vlani, znovu začala navštevovať Tekovskú knižnicu. Pani knihovníčka nás zasvätila do labyrintu kníh. Naučila deti orientovať sa v knižnici a  samostatne si vyhľadať požadovanú knihu. V závere návštevy si žiaci podľa svojich záujmov vybrali knihy na domáce čítanie.  Tí, ktorí sa zapojili do triednej súťaže „Čitateľský šprintér“,  si mali možnosť zapožičať odporúčanú literatúru. Najbližšia návšteva nás čaká v januári 2019.

Mgr. B. Slušná