Home » Naše spoločné chvíle…

Naše spoločné chvíle…

Školský klub detí – II. oddelenie.

“Všetko, čo robíme je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.”

Matka Tereza