Domov » Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2018 pod názvom Tajomstvá detskej encyklopédie

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2018 pod názvom Tajomstvá detskej encyklopédie

Kamelot: „Kúúpte si noviny, čerstvé noviny! Škodovka má nové výrobné haly!

Čerstvé noviny! Baťa prijíma ďalších robotníkov!

Kúpte si noviny! Slovenský rozhlas začína od dnešného dňa svoje denné vysielanie!

Zaujímavosti vo svete! Naši futbalisti strieborní!“

Takto postupne zvolával jednotlivé triedy z 1. – 3.roč. na exkurziu do Detskej encyklopédie. Pred vstupom sa „kamelot“ mení na konferenciera a víta návštevníkov:

„Milí čitatelia,

dovoľte, prosím, aby sme vás srdečne privítali pred vstupom do našej tajomstvami plnej  Detskej encyklopédie.  Pripravili ju pre vás vaši starší spolužiaci, ktorí sa zamerali na obdobie  po roku 1918, teda po vzniku prvej Československej republiky a neskôr .

Na udaných stranách sa stretnete s rôznymi zaujímavými témami. Vašou úlohou bude po skončení exkurzie, nakresliť tú stranu, ktorá vás najviac zaujala. Vaše kresby budú ešte dnes vystavené vo vestibule po vyhodnotení dnešného dňa.

A teraz vojdime ticho do našej encyklopédie. Ako vidíte, „strany“ sú zatvorené, čakajú na vás.

Každá trieda  si vybrala zaujímavosť  pod niektorým písmenom.

Začneme od písmena B, na str.11. Tu sa pripravujú deviataci.

Čítame  meno Baťa. Vaši spolužiaci vám pripravili zaujímavosti z jeho činorodého života. Uvidíte aj jeho samého. Jeden deviatak, ako živá socha, vám predstaví jeho podobu s typickým držaním tela a v ruke s topánkou. Máte možnosť vidieť aj šitie „topánok“ podľa vzorky i dielenskú predajňu, v ktorej sa predávali najnovšie módne trendy topánok, s preda- vačmi i kupujúcimi.

Prejdime na str. 26  k písmenu D, k pojmu detská literatúra. Tu vám piataci (5.B) predstavujú troch významných spisovateľov, ktorí sa venovali predovšetkým deťom, im písali svoje literárne práce. Sú to Krista Bendová, Ľudmila Podjavorinská a Jozef Cíger-Hronský. Dokonca pre vás pripravili aj malé prekvapenie. Ticho si posadajte a pozrite si krátky úryvok dramatizácie z knihy Čin-Čin od Ľ. Podjavorinskej, vypočujte si krátky úryvok  na dobrú noc z knihy Opice z našej police od K Bendovej a sám J.C.-Hronský vám prečíta úryvok zo svojej knihy Smelý Zajko.

A vchádzame na str. 35, ešte stále v písmene D – divadlo. Obe triedy štvrtákov (4.A,B)sa pekne spojili. Zamerali sa na divadlá na Slovensku od r. 1918 a postupne nám ich predstavia. Staré divadlo v Nitre, SND v Bratislave, Radošinské naivné divadlo, Divadlo JGT vo Zvolene, Divadlo v Žiline, Tháliu v Košiciach. Tiež pripravili pre vás prekvapenie. Ako herci a herečky vám zahrajú  krátke divadelné predstavenie Dedko a repka. Pozorne sledujte predstavenie, lebo títo herci sú veľmi zvedaví, budú vám dávať otázky. Aby ste nepohoreli!

Ste zvedaví, čo je na str. 42? Tam sa dozviete niečo z fyziky pod písmenom F. Siedmaci(7.B) vám pripravili zaujímavosti zo života Štefana Baniča – vynálezcu padáka, Aurela Stodolu- konštruktéra parných a plynových turbín , Jozefa Murgaša – vynálezcu i radiotelegrafa, dokonca sa s nimi môžete osobne stretnúť  – siedmaci vám ich predstavia v podobe živých sôch, vyskúšate, ako letia padáky a môžete sa podučiť, ako pracovali prvé parné turbíny.

Otvárame ďalšiu stranu, pod písmenom P, str. 85 s pojmom politici-štátnici. Viete o tom, že mnohí z nich sa pričinili o zmenu politického diania počas vývinu našej vlasti? Hneď sa to stalo r.1918, kedy vznikla prvá ČSR. Tam pomáhal M.R.Štefánik. A potom prišli Tiso, Dubček, Havel a každý z nich sa zaslúžil o nejakú zmenu. No a vy sa o nich niečo viac dozviete. Aj sa s nimi osobne môžete porozprávať a opýtať sa na to, čo vás zaujíma. Zosobnia vám ich ôsmaci.

Poznáte slovenský rozhlas. Viete však,  ako a kedy vznikol? Nie? Tak o tom si čo-to „prečítate“ na str. 112 pod písmenom S. Piataci(5.A) vám vyrozprávajú, aké čudo bol prvý rozhlas v dedine, ako a komu sa mohol zapojiť,  ako sa ľudia ( všímajte si aj rôzne oblečenia, niektorí sa vyfintili ako do kostola či do divadla) čudovali nad tým, že z takej malej krabice vychádzajú tóny piesní  na počúvanie i do tanca aj slávni speváci (K. Veselý) či skladatelia (M. Sch. Trnavský) sa ľuďom prihovárajú. Teraz vám je hej, informácie prichádzajú pomaly z každej škáročky. Ale vtedy! To bola záhada!

Myslím, že sa v každej rodine nachádza aspoň jeden domáci miláčik. Ako vyzerá? Má pekne aerodynamicky formované telo, dve oči, ktoré večer niekedy neznesiteľne svietia, pohybuje sa na kolesách a keď je nahnevaný, kričí tú-tú. Tak už viete, o ktorom miláčikovi hovorím? Samozrejme, je to auto. My sa teraz zoznámime na str. 139 pod písmenom Šk – Škoda  s pánom Škodom, ktorý vám osobne porozpráva, ako sa vlastne auto Škoda dostalo medzi ľudí. Jeho pomocníci (6.B) mu v tom pomôžu. No čo, chceli by ste byť aj vy takí výmyselníci,  ako bol pán Škoda?

Asi vám je už dlho stáť. Poďme si zašportovať na str. 198 v písmene Šp – Šport ! Môžete sa tu stretnúť s priekopníkmi rôznych športových disciplín. Môžete sa porozprávať so zápasníkom  Jozefom Herdom, so športovou gymnastkou Matyldou Pálfyovou, so štefanom Čambalom, Agnesou Buřílovou a ďalšími významnými športovcami. Boli nesmierne vytrvalí a celou dušou sa venovali svojej disciplíne. Všimnite si ich oblečenie. Je dosť odlišné od súčasného oblečenia. Ono to bolo vtedy módne.

Vchádzame do str. 222 do písmena V – výtvarné, sochárske, stavebné umenie. Aj tu sa môžete osobne stretnúť s významnými umelcami ako Ľudovítom Fullom – maliarom, Dušanom Samom Jurkovičom- významným architektom i so sochárom Jozefom Jankovičom. Ani jeden to nemal ľahké. Museli sa veľmi usilovať, aby svoje umenie ukázali ľuďom a aby ich ľudia uznali a akceptovali. Všímajte si aj to, ako sa vtedy ľudia obliekali a čo ich najviac zaujímalo.

No a tu sme ukončili  exkurziu po stranách našej encyklopédie. Ďakujem vám za pozornosť. Boli ste dobrí čitatelia i poslucháči. Dúfame, že sa vám naša Detská encyklopédia páčila a získali ste mnoho zaujímavých informácií.“

Konferencier potom vyprevadil jednotlivé skupiny detí , ktoré sa so svojimi triednymi učiteľkami vrátili do svojich tried a pustili sa do kreslenia tej strany, ktorá ich najviac zaujala.

Na záver celého dňa sa všetci žiaci i vyučujúci sústredili vo vestibule aj so svojimi projektovými prácami. Tu sa v krátkosti deň vyhodnotil pani riaditeľkou, členom žiackej rady, prítomnými hosťami. Deti dostali sladkú odmenu a diplom, z projektov sa následne vytvorila výstava, ktorú si môže pozrieť každý návštevník školy. Výstavné práce sa doplnili kresbami žiakov 1. – 3. roč. a detí z dvoch tried predškolákov, ktoré si tiež pozreli niektoré strany encyklopédie.

Myslíme, že tento deň priniesol pre všetkých poučenie i zábavu.