Home » Najvzácnejšia tekutina

Najvzácnejšia tekutina

To, že krv je najvzácnejšia tekutina už každý určite vieme. Možno aj to, že jej hlavnou úlohou je prenos kyslíka a živín do celého tela. A všetci dúfame, že by sme pri poranení – krvácaní vedeli aj pomôcť. Toto sa na hodine prírodovedy naučili aj štvrtáci. Raz, možno, ich pomoc bude pre niekoho záchranou ľudského života.

Takže na zopakovanie: 1. zistiť krvácanie, 2. zatlačiť v rane, 3. zdvihnúť nad úroveň srdca, 4. zabrániť šoku a 5. zavolať 112/155.

Mgr. Daniela Gaľová