Najkrajšia vianočná pohľadnica

Hoci sú už Vianoce za nami, zostala nám ešte na dnes milá povinnosť, a to vyhlásenie víťaza o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu.

Veľmi sa tešíme zapojenosti a záujmu o túto súťaž.

Do súťaže sa zapojilo mnoho žiakov so svojimi pohľadnicami, rozhodovanie bolo ťažké, víťazi sú nasledovní žiaci:

1. miesto – Zuzana Bednáriková – 6. ročník

2. miesto – Diana Birnerová – 6. ročník

3. miesto – Terézia Majchráková – 7. A