Na hodine prírodovedy

Žiaci obľubujú prírodovedu, pretože to je predmet, v ktorom sa stávajú malými detektívmi. Formou pokusov pátrajú po neživej prírode a prírodných javoch.

V 4. ročníku sa dozvedajú zaujímavé veci o magnete, o jeho využití, vedia ako sa k sebe správajú rovnaké a rozdielne magnetické póly a tiež,  cez aké rôzne prekážky pôsobí  magnetické pole. Na poslednej hodine sme sa zoznámili s kompasom. Vedia ako vyzerá, ako sa používa a na čo ho využívame. Keďže kompas môže mať rôzne podoby, úlohou žiakov bolo zistiť, či sa dá vyrobiť pomocou ihly. Žiaci pracovali v skupinách. Na výrobu kompasu potrebovali okrem ihly ešte misku s vodou, tyčový magnet a korkovú podložku. Pokus sa každej skupine vydaril.  Vyrobené kompasy súhlasne ukazovali na sever, ako naozajstná strelka.

Táto zhoda, žiakov veľmi potešila a povzbudila. Viacerým urobila chuť, tento pokus si doma ešte raz zopakovať.

Beata Slušná