Home » Myslíme ekologicky – 1.oddelenie ŠKD

Myslíme ekologicky – 1.oddelenie ŠKD

Za nami je mesiac apríl, ktorý sme sa venovali  aj témam ako je príroda a jej ochrana.  Snažili sme sa myslieť ekologicky,  tvoriť z odpadových materiálov a dať im novú šancu na skrášlenie nášho školského prostredia.

Začiatkom mája, keď nadišiel čas vyjadriť vďaku a úctu našim mamičkám, sme s veľkou radosťou pre ne vyrábali darčeky a zároveň sme si zdokonalili naše zručnosti, trpezlivosť  a tvorivosť.

pani vychovávateľka a žiaci 1.A