Home » Mladí botanici v Arboréte Mlyňany

Mladí botanici v Arboréte Mlyňany

Utorok 6. novembra 2018 sa niesol v znamení botanickej olympiády ,,Malí botanici“ pre žiakov základných škôl. Organizátorom tejto súťaže je Arborétum Mlyňany.

Arborétum Mlyňany založil v r. 1892 uhorský šľachtic dr. Štefan Ambrózy- Migazzi. Pohnútkou pre výstavbu arboréta mu boli jeho časté cesty a pobyt uprostred bohatej vegetácie južného Talianska. Chcel v parku sústrediť čo najviac cudzokrajných, predovšetkým vždyzelených drevín a dokázať ich životaschopnosť v našich klimatických podmienkach. Tento jeho projekt vždyzeleného praku na ploche 40 ha patrí k prvým úspešne realizovaným veľkoplošným výsadbám vždyzelených drevín v Strednej Európe.

Arborétum je najvýznamnejšie dendrologické zariadenie Slovenska, v zbierkach ktorého sa nachádza viac ako 2300 druhov drevín zo Stredomoria, Ameriky, Afriky a Ázie. Arborétum Mlyňany Slovenskej akadémie vied má v súčasnosti rozlohu 67 ha. Jeho najstaršou časťou je Ambrózyho park, ktorý tvorí jadro parku. Postupne pribúdali aj ďalšie časti. Hlavná prehliadková trasa meria 4,5 km a vedie Ambrózyho parkom, Severoamerickou a Východoázijskou plochou až k východu z parku. Okrem uvedených plôch najnovšou časťou parku je Kórejská plocha, vedie cez ňu samostatný prehliadkový okruh. Medzi najnovšie časti parku patrí aj Slovenská plocha, cez ktorú vedie náučný chodník, je označený modrou farbou.

Svoje vedomosti a zručnosti v oblasti botaniky sme si na botanickej olympiáde overili aj my žiaci našej školy Marek Földesi (III. ročník), Lucia Földesiová (VI. ročník) a Laura Kabáthová (IX. ročník).

V záverečnom hodnotení sme sa spomedzi 18 družstiev (1 diskvalifikovali) umiestnili na 4. mieste.

Laura Kabáthová, IX. ročník