Domov » Míľa pre mamu

Míľa pre mamu

V sobotu 12. mája sa v parku M.R.Štefánika konala Míľa pre mamu, na ktorú prišli aj naše šikovné deti zo základnej školy a z materskej školy, aby sa poďakovali všetkým maminkám za ich obetavú starostlivosť a lásku. Síce nám počasie zo začiatku neprialo, napriek tomu chuť vystupovať, deti neopustila a v rámci krúžkov Moderný tanec, Radostníček a Radostník sa predviedli svojimi tancami a vyčítankami. Program, ktorý si so svojimi vedúcimi krúžkov pripravili bol krásny , plný lásky, detskej hravosti a vďaky.

CVČ