Home » Míľa pre mamu

Míľa pre mamu

Dňa 11. mája 2019 sa v mestskom parku v Leviciach pod vedením Únie materských centier konala kampaň Míľa pre mamu, ktorá je symbolicky venovaná všetkým mamám. V tento deň spolu všetky mamičky so svojimi deťmi prejdú 1 míľu vo viac ako 50 mestách Slovenska, Česka a Írska. Cieľom je spojiť sa v jeden deň, v jednu hodinu. Aj naša škola podporila tento výnimočný projekt svojou účasťou a detičky z MŠ ako aj žiaci zo ZŠ, si pripravili pre všetkých pekný program. Prežili sme tak spolu príjemné sobotné popoludnie.

Mgr. Chujacová