Mestská športová olympiáda

Dňa 24.05.2023 sa uskutočnila Mestská športová olympiáda základných škôl, na ktorej nesmeli chýbať ani žiaci našej školy.  Po náročných bojoch v jednotlivých disciplínach sme ako škola obsadili 5.miesto. Súťažilo sa v disciplínach atletika, futbal, basketbal, volejbal, stolný tenis, tenis, vybíjaná, plávanie. Najvýraznejšie úspechy sme zaznamenali v tenise, kde v oboch kategóriách chlapcov aj dievčat, obsadili 1. a 2. miesto žiaci našej školy (1.Tobias Csonto, 2. Simon Lovaš / 1. Daniela Jakubíková, 2.Simona Hrudková). Prvé miesta vo svojich disciplínach vybojovali aj Martin Trpiš v skoku do diaľky a takisto Šimon Berkeš v disciplíne plávanie. Všetkým žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.