Home » Mesiac mobility na našej škole

Mesiac mobility na našej škole

Ako iste viete Žiacka školská rada pri príležitosti týždňa mobility zorganizovala súťaž v zbieraní cestovných lístkov. Súťaž bola určená pre žiakov 2. stupňa. Počas celého mesiaca zbierali žiaci jednotlivých tried rôzne cestovné lístky. Prispeli tým nie len k ochrane životného prostredia, ale podporili i dobrú vec. Vyzbierané lístky poputovali zdravotne znevýhodnenému dieťaťu, ktoré ich môže vymeniť za zdravotné pomôcky.
VYHODNOTENIE:
1. MIESTO – VII. A -Počet lístkov – 674
2. MIESTO – V.B – Počet lístkov – 388
3. MIESTO – IX. – Počet lístkov – 229
Zapojeným triedam ďakujeme za účasť.
Jakub Klačko
(Predseda Žiackej školskej rady)