Mesiac knihy v angličtine v 4. B

Na online hodine anglického jazyka v 4. B sme si pripomenuli, že marec je mesiacom knihy. Žiaci vymenovali knihy, ktoré teraz čítajú. Pomocou obrázkového slovníka sa naučili novú anglickú slovnú zásobu k príbehu: The Very Hungry Caterpillar = O veľmi hladnej húseničke. Pozreli si túto anglickú animovanú rozprávku na YouTube. Anglický text tohto príbehu žiaci prečítali a urobili cvičenie, v ktorom určovali či sú vety v cvičení pravdivé alebo nepravdivé podľa príbehu. Nepravdivé vety žiaci ústne opravili. Na domácu úlohu žiaci vyrobili záložky do kníh. Po návrate k prezenčnému vyučovaniu sa žiaci s ich krásnymi záložkami aj odfotili.

Mgr. M. Ližbetinová