Matematika, môže deti naozaj baviť

V 2. A triede je matematika hrou. Rozvíja kreativitu, predstavivosť, schopnosť logického myslenia. Deti svojou zručnosťou predviedli na hodine geometrie, že učenie môže byť zábava. Vytvorili rôzne geometrické tvary a iné tvary pomocou drevených, farebných paličiek.

E. Pachingerová