Domov » Matematický klokan

Matematický klokan

Dňa 19. marca 2018 sa uskutočnila najväčšia matematická súťaž na Slovensku-Matematický klokan.

Študenti dostali testy, v ktorých bolo 24 úloh. Na riešenie mali čas 60 minút. Pri každej úlohe bolo päť odpovedí, pričom štyri z nich boli nesprávne. Za každú správnu odpoveď mohli získať 3, 4 alebo 5 bodov.  Za nesprávnu odpoveď 1 bod stratiť. Pri nevyznačení žiadnej odpovede, body nezískavajú, ale ani nestrácajú.

 

V súťažnej kategórii Školák 5 súťažili:

Lukáš Gudanek, Martina Vojtková,Matej Ďurovský, Lucia Földesiová,Aimie Pomoziová,Lucia Berkešová,Tomáš Radosa,Alan Struhár,Michaela Ježíková,Laura Magátová,Viktória Bôžiková,Šarlota Ella Stodolová,Sebastián Kopernický,Dávid Bilčík,Dominik Kundek,Šimon Homoľa,Dominika Tóthová,Sára Kolibačová

V súťažnej kategórii Školák 6 súťažili: 

Jakub Kľačko, Sandra Bôžiková,Oliver Vavró, Martin Marko, Anna Mária Szojková, Natália Luptáková, Filip Barcík, Radka Benčová, Marianna Trungelová,Samuel Drang,Martin Marko

 V súťažnej kategórii Benjamín 7 súťažili:

Ondrej Kocun,Peter Kováčik, Marek Murcin

V súťažnej kategórii Benjamín 8 súťažili:

Laura Kabáthová, Natália Želonková, Tereza Mária Tináková,Daniel Jančo, Boris Šabík

V súťažnej kategórii Kadet 9 súťažili:

Daniel Hruškovic, Adam Homoľa.

 

Úspešnými riešiteľmi sa stali:

Laura Kabáthová – 8.ročník          úspešnosť       86,7%            poradie: 158. – 191. miesto na Slovensku

Lucia Földesiová – 5.B                     úspešnosť       85,8%            poradie: 383. – 462. miesto na Slovensku

Marianna Trungelová – 6.B           úspešnosť       85,8%            poradie: 644. – 749. miesto na Slovensku

Šarlota Ella Stodolová – 5.B           úspešnosť       81,7%            poradie: 611. – 723. miesto na Slovensku

Sára Kolibačová – 5.B                     úspešnosť       77,5 %           poradie: 981. – 1058. miesto na Slovensku

Daniel Hruškovic – 9.ročník           úspešnosť       67,5 %           poradie: 322. – 355. miesto na Slovensku

 

Všetci súťažiaci boli ocenení diplomom a  ceruzou. 20%  najúspešnejších riešiteľov  bolo ocenených diplomom úspešného riešiteľa. Na našej škole to boli dvaja žiaci ocenení vecnou cenou –  perom  – Lucia Földesiová a Laura Kabáthová.

Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšom ročníku Matematického klokana.

Ing. Sylvia Verbovská