Home » Matematický klokan

Matematický klokan

Dňa 21. marca 2019 sa uskutočnila najväčšia matematická súťaž na Slovensku-Matematický klokan.

Žiaci dostali testy, v ktorých bolo 24 úloh. Na riešenie mali čas 60 minút. Pri každej úlohe bolo päť odpovedí, pričom štyri z nich boli nesprávne. Za každú správnu odpoveď mohli získať 3, 4 alebo 5 bodov.  Za nesprávnu odpoveď 1 bod stratiť. Pri nevyznačení žiadnej odpovede, body nezískavajú, ale ani nestrácajú.

V súťažnej kategórii Školák 5 súťažili:

Vanesa Šárniková, Júlia Mizeráková, Viktória Košuthová, Eva Behulová, Paula Suchanská, Alexej Jenčo, Ema Senešiová, Lillien Riese, Nina Földesiová, Peter Štrbo

V súťažnej kategórii Školák 6 súťažili: 

Lukáš Gudanek, Martina Vojtková, Matej Ďurovský, Lucia Földesiová,Aimie Pomoziová,Lucia Berkešová, Alan Struhár, Michaela Ježíková, Laura Magátová, ,Šarlota Ella Stodolová, Dominik Kundek, Šimon Homoľa,Martin Kosorín

 V súťažnej kategórii Benjamín 7 súťažili: 

Jakub Kľačko, Sandra Bôžiková , Martin Marko, Natália Luptáková, Filip Barcík, Radka Benčová, Marianna Trungelová,Samuel Drang

V súťažnej kategórii Benjamín 8 súťažili: 

Ondrej Kocun, Peter Kováčik, Marek Murcin

V súťažnej kategórii Kadet 9 súťažili: 

Tereza Mihálková,Tereza Mária Tináková

Úspešnými riešiteľmi sa stali:

Lucia Földesiová – 6.A                    úspešnosť       90,8%            poradie: 269. – 361. miesto na Slovensku

Lucia Berkešová  – 6.A                    úspešnosť       88,3%            poradie: 463. – 474. miesto na Slovensku

Lukáš Gudanek  –  6.A                    úspešnosť       86,7%            poradie : 512. – 621. miesto na Slovensku

Marek Murcin – 8. ročník               úspešnosť       86,7%            poradie: 336. – 379. miesto na Slovensku

Tereza Mária Tináková – 9.ročník úspešnosť      82,5%            poradie : 146. – 164.miesto na Slovensku

Viktória Košuthová – 5.A                úspešnosť       81,7 %           poradie: 640. – 769. miesto na Slovensku

Jakub Klačko  – 7.A                        úspešnosť       74,2 %           poradie: 667. – 717. miesto na Slovensku

Marianna Trungelová  – 7.B          úspešnosť       74,2 %           poradie: 667. – 717. miesto na Slovensku

Všetci súťažiaci boli ocenení diplomom a krásnou zvýrazňovačkou. 20%  najúspešnejších riešiteľov  bolo ocenených diplomom úspešného riešiteľa. Na našej škole bola žiačka Lucia Berkešová ocenená vecnou cenou – ozdobným perom a šatkou dve úspešné žiačky Lucia Földesiová a Tereza Mária Tináková.

Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšom ročníku Matematického klokana.

Ing. Sylvia Verbovská